Монетарница: Кьолн
Показване на записи от ХХ до 12, от общо 12 резултата
Дата
269 - 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed, draped.
Реверс
INVINCTVS: Sol running left, right hand raised, left hand holding whip.
Литература
RIC V Victorinus 114, The Cunetio Treasure 2541, The Normanby Hoard 1412
Дата
268 - 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed, draped.
Реверс
INVINCTVS: Sol running left, right hand raised, left hand holding whip.
Литература
RIC V Victorinus 114, The Cunetio Treasure 2541, The Normanby Hoard 1412
Дата
269 - 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
PAX AVG(VSTI): Pax standing left, right hand holding olive branch and left hand holding sceptre.
Литература
RIC V Victorinus 118, The Normanby Hoard 1375
Дата
268 - 269
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
IOVI VICTORI: Jupiter walking left, looking right, holding scepter and thunderbolt.
Диаметър
19.0
Тегло
3.15
Литература
RIC V Postumus 311, The Cunetio Treasure 2468
Дата
268 - 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
FIDES MILITVM: Fides standing left, holding two ensigns.
Диаметър
21.0
Тегло
2.46
Литература
RIC V Victorinus 110
Дата
268 - 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) PIAV((V)ONIVS) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
PAX AVG(VSTI): Pax standing left, holding olive branch in right hand and sceptre in left.
Диаметър
21.0
Тегло
3.73
Литература
RIC V Victorinus 117
Дата
268 - 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
INVICTVS: Sol walking left, right hand raised, left hand holding whip.
Диаметър
19.0
Тегло
2.78
Литература
RIC V Victorinus 114
Дата
268 - 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
INVICTVS: Sol walking left, right hand raised, left hand holding whip.
Диаметър
20.0
Тегло
3.76
Литература
RIC V Victorinus 114
Дата
268 - 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
PAX AVG(VSTI): Pax standing left, right hand holding olive branch and left hand holding sceptre.
Диаметър
21.0
Тегло
2.63
Литература
RIC V Victorinus 118
Дата
268 - 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
PAX AVG(VSTI): Pax standing left, right hand holding olive branch and left hand holding sceptre.
Диаметър
18.0
Тегло
2.26
Литература
RIC V Victorinus 118
Дата
268 - 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
PAX AVG(VSTI): Pax standing left, right hand holding olive branch and left hand holding sceptre.
Диаметър
18.0
Тегло
3.38
Литература
RIC V Victorinus 118
Дата
268 - 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
PAX AVG(VSTI): Pax standing left, right hand holding olive branch and left hand holding sceptre.
Диаметър
19.0
Тегло
3.09
Литература
RIC V Victorinus 118
Показване на записи от ХХ до 12, от общо 12 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectmint_facet:"Кьолн"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ