Myntverk: Asia
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VENVS VICTRIX: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and palm in left hand; behind, at foot, shield; sometimes at foot, captive, left
Diameter
20.0
Vikt
3.16
Referens
RIC V Salonina 68
Datum
A.D. 258 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Diameter
22.0
Vikt
3.26
Referens
RIC V Salonina 70
Datum
A.D. 258 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Diameter
21.0
Vikt
2.66
Referens
RIC V Salonina 70, The Cunetio Treasure 987
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VENVS VICTRIX: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and palm in left hand; behind, at foot, shield; sometimes at foot, captive, left
Diameter
21.0
Vikt
3.59
Referens
RIC V Salonina 68
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater

Data alternativ

AtomCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: