Porträtt: Gallienus
Visa poster 41 till 60 från 83 resultater
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Frånsida
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
20.0
Vikt
3.07
Referens
RIC V Gallienus 193a: Subtype 2, The Cunetio Treasure 1222
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
PIETAS AVG: Pietas, draped, standing left by altar, hands raised and outspread
Diameter
20.0
Vikt
2.53
Referens
RIC V Gallienus 507: Subtype 4
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Diameter
21.0
Vikt
4.44
Referens
RIC V Gallienus 499
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
APOLLO COS AVG: Gryphon
Diameter
19.0
Vikt
2.29
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
PROVID AVG: Providentia, draped, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand
Diameter
20.0
Vikt
4.29
Referens
RIC V Gallienus 508A: Subtype 2, The Cunetio Treasure 1770
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AET: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Diameter
22.0
Vikt
2.48
Referens
RIC V Gallienus 297f, The Cunetio Treasure 1239
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
DIANA FELIX: Diana, draped, standing right, holding spear in right hand and bow in left hand; at her feet, hound
Diameter
20.0
Vikt
2.49
Referens
RIC V Gallienus 473k, The Cunetio Treasure 1588
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
ORIENS AVG: Sol, radiate, nude except for cloak on shoulders, standing left, raising right hand and holding whip in left hand
Diameter
19.0
Vikt
2.65
Referens
RIC V Gallienus 495k, The Cunetio Treasure 1586
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Frånsida
ORIENS AVG: Sol, radiate, nude except for cloak draped around shoulders, walking or running left, raising right hand and holding whip in left hand
Diameter
19.0
Vikt
2.34
Referens
RIC V Gallienus 249f: Subtype 1, The Cunetio Treasure 2450
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG
Frånsida
LAETITIA AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand
Diameter
18.0
Vikt
2.84
Referens
RIC V Gallienus 226, The Cunetio Treasure 1071
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right.
Frånsida
IOVI VLTORI: Jupiter standing front, head left, holding sceptre and thunderbolt.
Diameter
19.0
Vikt
2.98
Referens
The Cunetio Treasure 936
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right, cuirassed.
Frånsida
VIRTVS AVG(VSTI): Soldier standing left, right hand resting on shield, left hand holding spear.
Diameter
19.0
Vikt
2.78
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right, cuirassed.
Frånsida
VICTORIA AVG(VSTI) III: Victory walking left, holding wreath in her right hand and a palm in her left.
Diameter
18.0
Vikt
3.38
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right, cuirassed.
Frånsida
VIRTVS AVG(VSTI): Mars standing front, head left, holding globe in right hand and spear in left.
Diameter
20.0
Vikt
2.72
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right, cuirassed.
Frånsida
GENIVS AVG(VSTI): Genius facing front by altar?, head left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; ensign to right.
Diameter
22.0
Vikt
3.63
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right.
Frånsida
PAX AVG(VSTI): Pax standing left holding olive branch in right hand and sceptre in left.
Diameter
21.0
Vikt
3.35
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right, draped, cuirassed.
Frånsida
AEQVITAS AVG(VSTI): Aequitas standing front, head left, holding scales in right hand and cornucopiae in left.
Diameter
20.0
Vikt
3.15
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
VICTORIA AET: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Diameter
24.0
Vikt
4.49
Referens
RIC V Gallienus 297k: Subtype 1, The Cunetio Treasure 1238
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
VIRTVS AVG: Soldier, standing left, resting right hand on shield and holding spear in left hand
Diameter
21.0
Vikt
2.95
Referens
RIC V Gallienus 325k: Subtype 3, The Cunetio Treasure 1087
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
DIANAE CONS AVG: Stag, walking right or left, sometimes looking backward
Diameter
19.0
Vikt
3.0
Referens
RIC V Gallienus 179k, The Cunetio Treasure 1397
Visa poster 41 till 60 från 83 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: