Porträtt: Heliogabalus
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater
Datum
A.D. 218 - A.D. 222
Valör
Quinarius, Quinarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Frånsida
SACERD DEI SOLIS ELAGAB: Elagabalus, in Syrian priestly robes, standing right, sacrificing out of patera in right hand over lighted altar, holding upright club in left hand; in field, star
Referens
RIC IV Elagabalus 132
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: