Портрет: Александър Север
Показване на записи от ХХ до 4, от общо 4 резултата
Дата
AD 222 - AD 228
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Реверс
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding two standards
Литература
RIC IV Severus Alexander 139c
Дата
AD 231 - AD 235
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP ALEXANDER PIVS AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Реверс
MARS VLTOR: Mars, helmeted, walking right, holding spear in right hand and shield in left hand
Литература
RIC IV Severus Alexander 246c
Дата
AD 222
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Реверс
P M TR P COS P P: Mars, helmeted, in military attire standing left, holding olive-branch in right hand and spear reversed in left hand
Диаметър
18.0
Тегло
2.93
Литература
RIC IV Severus Alexander 7c, The Cunetio Treasure 161
Дата
AD 223
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Реверс
P M TR P II COS P P: Mars, helmeted, in military attire standing left, holding olive-branch in right hand and spear reversed in left hand
Диаметър
19.0
Тегло
2.93
Литература
RIC IV Severus Alexander 23
Показване на записи от ХХ до 4, от общо 4 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectportrait_facet:"Александър Север"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ