Портрет: Корнелия Салонина
Показване на записи от ХХ до 14, от общо 14 резултата
Дата
A.D. 257 - A.D. 258
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
FECVNDITAS AVG: Salonina, draped, standing left, holding infant; at her feet, child standing
Диаметър
22.0
Тегло
4.33
Литература
RIC V Salonina 57
Дата
A.D. 257 - A.D. 258
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
FECVNDITAS AVG: Salonina, draped, standing left, holding infant; at her feet, child standing
Диаметър
20.0
Тегло
3.62
Литература
RIC V Salonina 57
Дата
A.D. 256 - A.D. 257
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Азия, Азия
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
VENVS VICTRIX: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and palm in left hand; behind, at foot, shield; sometimes at foot, captive, left
Диаметър
20.0
Тегло
3.16
Литература
RIC V Salonina 68
Дата
A.D. 256 - A.D. 257
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
PIETAS AVGG: Pietas, draped, standing left, sacrificing at altar
Диаметър
18.0
Тегло
1.91
Литература
RIC V Salonina 34
Дата
A.D. 256 - A.D. 257
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
PIETAS AVGG: Pietas, draped, standing left, sacrificing at altar
Диаметър
21.0
Тегло
2.23
Литература
RIC V Salonina 34
Дата
A.D. 256 - A.D. 257
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
PIETAS AVGG: Salonina, draped, seated left, with three children, holding sceptre in left hand
Диаметър
20.0
Тегло
2.87
Литература
RIC V Salonina 35
Дата
A.D. 258 - A.D. 259
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Азия, Азия
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Диаметър
22.0
Тегло
3.26
Литература
RIC V Salonina 70
Дата
A.D. 258 - A.D. 259
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Азия, Азия
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Диаметър
21.0
Тегло
2.66
Литература
RIC V Salonina 70, The Cunetio Treasure 987
Дата
A.D. 256 - A.D. 257
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
VENVS VICTRIX: Venus, draped, seated left, holding helmet in right hand and spear and shield in left hand
Диаметър
18.0
Тегло
4.04
Литература
RIC V Salonina 37
Дата
A.D. 253 - A.D. 260
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
CORN SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, right
Реверс
PVDICITIA AVG: Pudicitia, draped, seated left, holding sceptre in right hand and raising veil with left hand
Диаметър
20.0
Тегло
4.12
Литература
RIC V Salonina 24
Дата
A.D. 257 - A.D. 258
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
VENVS GENETRIX: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and sceptre in left hand; at her feet, Cupid
Диаметър
19.0
Тегло
3.39
Литература
RIC V Salonina 36
Дата
A.D. 256 - A.D. 257
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Азия, Азия
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
VENVS VICTRIX: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and palm in left hand; behind, at foot, shield; sometimes at foot, captive, left
Диаметър
21.0
Тегло
3.59
Литература
RIC V Salonina 68
Дата
A.D. 257 - A.D. 258
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Лунгудунум, Лунгудунум
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, seated left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Диаметър
23.0
Тегло
2.62
Литература
RIC V Salonina 6
Дата
A.D. 256 - A.D. 257
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
VENVS VICTRIX: Venus, draped, seated left, holding helmet in right hand and spear and shield in left hand
Диаметър
20.0
Тегло
2.84
Литература
RIC V Salonina 37
Показване на записи от ХХ до 14, от общо 14 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: