Портрет: Филип I Араб
Показване на записи от ХХ до 11, от общо 11 резултата
Дата
A.D. 244 - A.D. 249
Номинал
Cестерций, Cестерций
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
ANNONA AVGG S C: Annona, draped, standing left, holding corn-ears in right hand over modius and cornucopiae in left hand
Диаметър
28.0
Тегло
14.25
Литература
RIC IV Philip I 168A
Дата
A.D. 244 - A.D. 247
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
FELICITAS TEMP: Felicitas, draped, standing left, holding long caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Диаметър
23.0
Тегло
4.6
Литература
RIC IV Philip I 31, The Cunetio Treasure 291
Дата
A.D. 244 - A.D. 247
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ADVENTVS AVGG: Philip the Arab, on horse, pacing left, raising right hand and holding spear in left hand
Диаметър
24.0
Тегло
4.18
Литература
RIC IV Philip I 26B, The Cunetio Treasure 290
Дата
A.D. 244 - A.D. 247
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
PAX AETERN: Pax, draped, standing left, holding branch in right hand and transverse spear in left hand
Диаметър
22.0
Тегло
3.69
Литература
RIC IV Philip I 40B
Дата
A.D. 246
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
P M TR P III COS P P: Felicitas, draped, standing left, holding long caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Диаметър
21.0
Тегло
4.58
Литература
RIC IV Philip I 3
Дата
A.D. 244 - A.D. 247
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRIT ORBIS: Securitas, draped, seated, left, holding sceptre in right hand and propping head up on left hand
Диаметър
21.0
Тегло
4.36
Литература
RIC IV Philip I 48B
Дата
A.D. 244 - A.D. 249
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory, winged, draped, in right hand and spear in left hand; at side, shield
Диаметър
21.0
Тегло
3.93
Литература
RIC IV Philip I 106A
Дата
A.D. 244 - A.D. 249
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory, winged, draped, in right hand and spear in left hand; at side, shield
Диаметър
21.0
Тегло
3.66
Литература
RIC IV Philip I 106b
Дата
A.D. 244 - A.D. 247
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ANNONA AVGG: Annona, draped, standing left, holding corn-ears in right hand over modius and cornucopiae in left hand
Диаметър
24.0
Тегло
3.99
Литература
RIC IV Philip I 28C, The Cunetio Treasure 294
Дата
A.D. 244 - A.D. 247
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ANNONA AVGG: Annona, draped, standing left, holding corn-ears in right hand over modius and cornucopiae in left hand
Диаметър
24.0
Тегло
3.96
Литература
RIC IV Philip I 28C, The Cunetio Treasure 294
Дата
A.D. 244 - A.D. 247
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, advancing, left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Диаметър
24.0
Тегло
4.21
Литература
RIC IV Philip I 50
Показване на записи от ХХ до 11, от общо 11 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: