Porträtt: Antiochos IV
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater
Datum
173 B.C. - 168 B.C.
Valör
Denomination D (half), Denomination D (half)
Myntverk
Akko, Akko
Åtsida
Radiate, diademed head of Antiochus IV right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXΟΥ: Veiled goddess standing facing, holding long scepter or torch
Referens
BMC Greek: The Seleucid Kings of Syria 41, Babelon, p. 74, no. 573, Pl. XIII, no. 9., Seleucid Coins (part 2) 1479
Datum
146 B.C. - 145 B.C.
Valör
Drachme, Drachme
Myntverk
Antiochia vid Orontes, Antiochia vid Orontes
Åtsida
Diademed head of Antiochus IV right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY EΠIΦANOYΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike facing right offering wreath on outstretched right hand and sceptre in left
Diameter
17.0
Referens
BMC Greek: The Seleucid Kings of Syria 9, Seleucid Coins (part 2) 1886
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: