Porträtt: Cornelia Salonina
Visa poster 1 till 14 från 14 resultater
Datum
A.D. 257 - A.D. 258
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
FECVNDITAS AVG: Salonina, draped, standing left, holding infant; at her feet, child standing
Diameter
22.0
Vikt
4.33
Referens
RIC V Salonina 57
Datum
A.D. 257 - A.D. 258
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
FECVNDITAS AVG: Salonina, draped, standing left, holding infant; at her feet, child standing
Diameter
20.0
Vikt
3.62
Referens
RIC V Salonina 57
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VENVS VICTRIX: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and palm in left hand; behind, at foot, shield; sometimes at foot, captive, left
Diameter
20.0
Vikt
3.16
Referens
RIC V Salonina 68
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
PIETAS AVGG: Pietas, draped, standing left, sacrificing at altar
Diameter
18.0
Vikt
1.91
Referens
RIC V Salonina 34
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
PIETAS AVGG: Pietas, draped, standing left, sacrificing at altar
Diameter
21.0
Vikt
2.23
Referens
RIC V Salonina 34
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
PIETAS AVGG: Salonina, draped, seated left, with three children, holding sceptre in left hand
Diameter
20.0
Vikt
2.87
Referens
RIC V Salonina 35
Datum
A.D. 258 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Diameter
22.0
Vikt
3.26
Referens
RIC V Salonina 70
Datum
A.D. 258 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Diameter
21.0
Vikt
2.66
Referens
RIC V Salonina 70, The Cunetio Treasure 987
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VENVS VICTRIX: Venus, draped, seated left, holding helmet in right hand and spear and shield in left hand
Diameter
18.0
Vikt
4.04
Referens
RIC V Salonina 37
Datum
A.D. 253 - A.D. 260
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
CORN SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, right
Frånsida
PVDICITIA AVG: Pudicitia, draped, seated left, holding sceptre in right hand and raising veil with left hand
Diameter
20.0
Vikt
4.12
Referens
RIC V Salonina 24
Datum
A.D. 257 - A.D. 258
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VENVS GENETRIX: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and sceptre in left hand; at her feet, Cupid
Diameter
19.0
Vikt
3.39
Referens
RIC V Salonina 36
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VENVS VICTRIX: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and palm in left hand; behind, at foot, shield; sometimes at foot, captive, left
Diameter
21.0
Vikt
3.59
Referens
RIC V Salonina 68
Datum
A.D. 257 - A.D. 258
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Lugdunum, Lugdunum
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, seated left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
23.0
Vikt
2.62
Referens
RIC V Salonina 6
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VENVS VICTRIX: Venus, draped, seated left, holding helmet in right hand and spear and shield in left hand
Diameter
20.0
Vikt
2.84
Referens
RIC V Salonina 37
Visa poster 1 till 14 från 14 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: