Литература: The Cunetio Treasure 1159
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата
Дата
AD 260 - AD 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Реверс
ABVNDANTIA AVG: Abundantia, draped, standing right, emptying cornucopiae
Диаметър
18.0
Тегло
2.98
Литература
RIC V Gallienus 157a: Subtype 1, The Cunetio Treasure 1159
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectreference_facet:"The Cunetio Treasure 1159"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ