Регион:
Показване на записи от ХХ до 219, от общо 219 резултата
Дата
A.D. 241 - A.D. 243
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
AETERNITATI AVG: Sol, nude except for cloak around shoulders, standing front, head left, raising right hand and holding globe in left hand
Диаметър
24.0
Тегло
4.91
Литература
RIC IV Gordian III 83, The Cunetio Treasure 280
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
DIANAE CONS AVG: Stag, walking right or left, sometimes looking backward
Диаметър
19.0
Тегло
3.0
Литература
RIC V Gallienus 179k, The Cunetio Treasure 1397
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP GALLIENVS P AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Реверс
FORT REDVX: Fortuna, draped, seated left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Диаметър
17.0
Тегло
2.85
Литература
RIC V Gallienus 482A: Subtype 1
Дата
A.D. 254 - A.D. 255
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP C P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Реверс
PROVIDENTIA AVGG: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, globe
Диаметър
17.0
Тегло
2.1
Литература
RIC V Gallienus (joint reign) 158a
Дата
A.D. 254 - A.D. 255
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP C P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Реверс
PROVIDENTIA AVGG: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, globe
Диаметър
19.0
Тегло
3.0
Литература
RIC V Gallienus (joint reign) 158f
Дата
A.D. 257 - A.D. 258
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP GALLIENVS P AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Реверс
VIRTVS AVGG: Soldier, helmeted, in military attire, standing left, resting right hand on shield and holding spear in left hand
Диаметър
21.0
Тегло
3.38
Литература
RIC V Gallienus (joint reign) 410a
Дата
A.D. 254 - A.D. 255
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP C P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Реверс
IOVI CONSERVA: Jupiter, nude except for cloak draped over left shoulder, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; sometimes at his feet, small figure of emperor
Диаметър
22.0
Тегло
2.86
Литература
RIC V Gallienus (joint reign) 143fA
Дата
A.D. 241 - A.D. 243
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
P M TR P III COS II P P: Gordian III, in military attire, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Диаметър
22.0
Тегло
4.62
Литература
RIC IV Gordian III 91
Дата
A.D. 254
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP C P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Реверс
VIRTVS AVGG: Soldier, helmeted, in military attire, standing left, resting on shield and holding spear
Диаметър
20.0
Тегло
2.86
Литература
RIC V Gallienus (joint reign) 181a, The Cunetio Treasure 548
Дата
A.D. 253
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP C P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Реверс
PAX AVGG: Pax, draped, standing or walking left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Диаметър
22.0
Тегло
3.75
Литература
RIC V Gallienus (joint reign) 155, The Cunetio Treasure 546
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP CAES GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Диаметър
20.0
Тегло
2.6
Литература
RIC V Gallienus 254, The Cunetio Treasure 1178
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Реверс
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Диаметър
20.0
Тегло
3.26
Литература
RIC V Gallienus 256f
Дата
A.D. 259
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP GALLIENVS P AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
P M TR P VII COS: Gallienus, sacrificing at altar out of patera in right hand and holding short sceptre in left hand
Диаметър
20.0
Тегло
4.21
Литература
RIC V Gallienus (joint reign) 307
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
FORT REDVX: Fortuna, draped, seated left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Диаметър
21.0
Тегло
3.05
Литература
RIC V Gallienus 483kA: Subtype 2, The Cunetio Treasure 1692
Дата
A.D. 241 - A.D. 244
Номинал
Cестерций, Cестерций
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
P M TR P V COS II P P S C: Apollo, nude to waist, seated left, holding branch in extended right hand and resting left elbow on lyre
Диаметър
22.0
Тегло
3.94
Литература
RIC IV Gordian III 303A
Дата
A.D. 259
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP GALLIENVS P F AVG GERM: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
P M TR P VII COS: Gallienus, veiled, togate, sacrificing out of patera held in right hand at altar, left, holding short sceptre in left hand
Диаметър
18.0
Тегло
3.12
Литература
RIC V Gallienus 461
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
FORT REDVX: Fortuna, draped, seated left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Диаметър
19.0
Тегло
3.45
Литература
RIC V Gallienus 483kA, The Cunetio Treasure 1692
Дата
A.D. 259
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
P M TR P VII COS: Minerva, helmeted, draped, seated left, holding Victory in right hand and spear in left hand
Диаметър
20.0
Тегло
2.68
Литература
RIC V Gallienus 453k: Subtype 1
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Реверс
PIETAS AVG: Pietas, draped, standing left by altar, hands raised and outspread
Диаметър
20.0
Тегло
2.67
Литература
RIC V Gallienus 506a: Subtype 1, The Cunetio Treasure 1668
Показване на записи от ХХ до 219, от общо 219 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: