Region:
Visa poster 161 till 180 från 238 resultater
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
APOLINI CONSERVA: Apollo, nude, standing left, holding laurel-branch in right hand and lyre set on rock with left hand, sometimes without rock
Diameter
23.0
Vikt
3.6
Referens
RIC V Valerian 72aA, The Cunetio Treasure 468
Datum
A.D. 253 - A.D. 254
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
APOLINI CONSERVA: Apollo, nude, standing left, holding laurel-branch in right hand and lyre set on rock with left hand
Diameter
21.0
Vikt
2.87
Referens
RIC V Valerian 71A, The Cunetio Treasure 436
Datum
A.D. 251 - A.D. 253
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG: Bust of Trebonianus Gallus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
AETERNITAS AVGG: Aeternitas, draped, standing left, holding phoenix on globe in right hand and raising skirt at side with left hand
Diameter
20.0
Vikt
3.83
Referens
RIC IV Trebonianus Gallus 30
Datum
A.D. 251 - A.D. 253
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG: Bust of Trebonianus Gallus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ANNONA AVGG: Annona, draped, standing right, holding a rudder upright with her right hand and corn-ears in her left hand, left foot on prow
Diameter
20.0
Vikt
3.81
Referens
RIC IV Trebonianus Gallus 31
Datum
A.D. 251 - A.D. 253
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG: Bust of Trebonianus Gallus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PIETAS AVGG: Pietas, veiled, draped, standing left, raising both hands
Diameter
21.0
Vikt
2.92
Referens
RIC IV Trebonianus Gallus 41
Datum
A.D. 222
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Frånsida
P M TR P COS P P: Mars, helmeted, in military attire standing left, holding olive-branch in right hand and spear reversed in left hand
Diameter
18.0
Vikt
2.93
Referens
RIC IV Severus Alexander 7c, The Cunetio Treasure 161
Datum
A.D. 249 - A.D. 251
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
HER ETRVSCILLA AVG: Bust of Herennia Etruscilla, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
PVDICITIA AVG: Pudicitia, draped, veiled, standing left, drawing veil with right hand, holding sceptre in left hand
Diameter
21.0
Vikt
4.59
Referens
RIC IV Trajan Decius 58B, The Cunetio Treasure 327
Datum
A.D. 249
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ADVENTVS AVG: Trajan Decius, in military attire, on horse prancing left, raising right hand and holding short sceptre in left hand
Diameter
21.0
Vikt
3.37
Referens
RIC IV Trajan Decius 1B
Datum
A.D. 249
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, running left, holding wreath in right hand and palm sloped over left shoulder in left hand
Diameter
21.0
Vikt
4.04
Referens
RIC IV Trajan Decius 7C
Datum
A.D. 244 - A.D. 246
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
M IVL PHILIPPVS CAES: Bust of Philip II, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PRINCIPI IVVENT: Philip II, standing left, holding globe in right hand and standard in left hand
Diameter
22.0
Vikt
3.95
Referens
RIC IV Philip I 218D
Datum
A.D. 244 - A.D. 247
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
FELICITAS TEMP: Felicitas, draped, standing left, holding long caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
23.0
Vikt
4.6
Referens
RIC IV Philip I 31, The Cunetio Treasure 291
Datum
A.D. 244 - A.D. 247
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ADVENTVS AVGG: Philip the Arab, on horse, pacing left, raising right hand and holding spear in left hand
Diameter
24.0
Vikt
4.18
Referens
RIC IV Philip I 26B, The Cunetio Treasure 290
Datum
A.D. 244 - A.D. 247
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PAX AETERN: Pax, draped, standing left, holding branch in right hand and transverse spear in left hand
Diameter
22.0
Vikt
3.69
Referens
RIC IV Philip I 40B
Datum
A.D. 246
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P III COS P P: Felicitas, draped, standing left, holding long caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
21.0
Vikt
4.58
Referens
RIC IV Philip I 3
Datum
A.D. 244 - A.D. 247
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
SECVRIT ORBIS: Securitas, draped, seated, left, holding sceptre in right hand and propping head up on left hand
Diameter
21.0
Vikt
4.36
Referens
RIC IV Philip I 48B
Datum
A.D. 241 - A.D. 243
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P V COS II P P: Gordian III, in military attire, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Diameter
23.0
Vikt
5.84
Referens
RIC IV Gordian III 93
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
VICTORIA AET: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Diameter
24.0
Vikt
4.49
Referens
RIC V Gallienus 297k: Subtype 1, The Cunetio Treasure 1238
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
VIRTVS AVG: Soldier, standing left, resting right hand on shield and holding spear in left hand
Diameter
21.0
Vikt
2.95
Referens
RIC V Gallienus 325k: Subtype 3, The Cunetio Treasure 1087
Datum
A.D. 244 - A.D. 249
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory, winged, draped, in right hand and spear in left hand; at side, shield
Diameter
21.0
Vikt
3.93
Referens
RIC IV Philip I 106A
Datum
A.D. 244 - A.D. 249
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory, winged, draped, in right hand and spear in left hand; at side, shield
Diameter
21.0
Vikt
3.66
Referens
RIC IV Philip I 106b
Visa poster 161 till 180 från 238 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: