Region:
Visa poster 181 till 200 från 238 resultater
Datum
A.D. 244 - A.D. 247
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ANNONA AVGG: Annona, draped, standing left, holding corn-ears in right hand over modius and cornucopiae in left hand
Diameter
24.0
Vikt
3.99
Referens
RIC IV Philip I 28C, The Cunetio Treasure 294
Datum
A.D. 244 - A.D. 247
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ANNONA AVGG: Annona, draped, standing left, holding corn-ears in right hand over modius and cornucopiae in left hand
Diameter
24.0
Vikt
3.96
Referens
RIC IV Philip I 28C, The Cunetio Treasure 294
Datum
A.D. 244 - A.D. 247
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, advancing, left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Diameter
24.0
Vikt
4.21
Referens
RIC IV Philip I 50
Datum
A.D. 243 - A.D. 244
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTOR AETER: Victory, winged, draped, standing left, leaning on shield, and holding palm in left hand; under shield, seated captive
Diameter
21.0
Vikt
4.34
Referens
RIC IV Gordian III 154
Datum
A.D. 243 - A.D. 244
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, seated left, holding rudder set on ground in right hand and cornucopiae in left hand; under seat, wheel
Diameter
21.0
Vikt
4.55
Referens
RIC IV Gordian III 144
Datum
A.D. 241 - A.D. 243
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P IIII COS II P P: Apollo, nude to waist, seated left, holding branch in extended right hand and resting left elbow on lyre
Diameter
23.0
Vikt
4.27
Referens
RIC IV Gordian III 88
Datum
A.D. 241 - A.D. 243
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
IOVI STATORI: Jupiter, nude, standing front, head left, holding long sceptre in right hand and thunderbolt in left hand
Diameter
20.0
Vikt
4.69
Referens
RIC IV Gordian III 84, The Cunetio Treasure 281
Datum
A.D. 240
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS AVG: Virtus, helmeted, in military attire, standing front, head left, holding branch in right hand and spear in left hand; against right side, shield resting
Diameter
21.0
Vikt
2.82
Referens
RIC IV Gordian III 71
Datum
A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) M(ARCVS) AVR(ELIVS) CL(AVDIVS) QVINTILLVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Frånsida
VICTORIA AVG(VSTI): Victory walking right, holding palm in right hand and wreath in raised left hand.
Diameter
20.0
Vikt
2.72
Referens
RIC V Quintillus 33, The Cunetio Treasure 2322
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Frånsida
LIBERT(AS) AVG(VSTI): Libertas standing left, holding pileus in right hand and sceptre in left hand.
Diameter
21.0
Vikt
3.09
Referens
RIC V Claudius Gothicus 62, The Cunetio Treasure 2005
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right.
Frånsida
FELICTIAS AVG(VSTI): Felicitas standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand.
Diameter
20.0
Vikt
3.13
Referens
RIC V Claudius Gothicus 33, The Cunetio Treasure 2038
Datum
A.D. 241 - A.D. 243
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
VIRTVTI AVGVSTI: Hercules, nude, standing right, resting right hand on hip and resting left hand on club set on rock; beside club, lion-skin
Diameter
23.0
Vikt
4.79
Referens
RIC IV Gordian III 95
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Frånsida
SPES PVBLICA: Spes standing left, holding flower in right hand and lifting her dress with her left hand.
Diameter
19.0
Vikt
3.61
Referens
RIC V Claudius Gothicus 102, The Cunetio Treasure 1938
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Frånsida
SALVS AVG(VSTI): Salus standing left, feeding serpant rising from altar, holding sceptre in left hand.
Diameter
22.0
Vikt
2.67
Referens
RIC V Claudius Gothicus 98, The Cunetio Treasure 1935
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Frånsida
MARS VLTOR(I): Mars walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand.
Diameter
21.0
Vikt
2.85
Referens
RIC V Claudius Gothicus 67, The Cunetio Treasure 2068
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Frånsida
FELIC TEMPO: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
18.0
Vikt
2.5
Referens
RIC V Claudius Gothicus 31
Datum
A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Mediolanum, Kyzikos, Sisak, Antiochia vid Orontes, Romerska
Åtsida
DIVO CLAVDIO: Radiate head, right.
Frånsida
CONSECRATIO: Altar with eagle standing left.
Diameter
17.0
Vikt
2.34
Referens
RIC V Claudius Gothicus 266
Datum
A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Mediolanum, Kyzikos, Sisak, Antiochia vid Orontes, Romerska
Åtsida
DIVO CLAVDIO: Radiate head, right.
Frånsida
CONSECRATIO: Altar with eagle standing left.
Diameter
20.0
Vikt
3.5
Referens
RIC V Claudius Gothicus 266
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right.
Frånsida
IOVI VICTORI: Jupiter standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand.
Diameter
20.0
Vikt
3.39
Referens
RIC V Claudius Gothicus 55, The Cunetio Treasure 2075
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right.
Frånsida
GENIVS AVG(VSTI): Genius standing left, holding patera in right hand over an altar and cornucopiae in left hand.
Diameter
19.0
Vikt
3.52
Referens
RIC V Claudius Gothicus 45, The Cunetio Treasure 1959
Visa poster 181 till 200 från 238 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: