Регион: Антична Тесалия--Europe
Показване на записи от ХХ до 4, от общо 4 резултата
Дата
196 B.C. - 146 B.C.
Аверс
Head of Apollo right, laureate.
Реверс
ΘΕΣΣΑ ΛΩΝ: The Thessalian Pallas Itonia fighting right.
Литература
BMC Greek 49, BMC Greek 50, BMC Greek 51
Дата
196 B.C. - 146 B.C.
Аверс
Head of Apollo right, laureate.
Реверс
ΘΕΣΣΑ ΛΩΝ: The Thessalian Pallas Itonia fighting right.
Литература
BMC Greek 49, BMC Greek 50, BMC Greek 51
Дата
400 B.C. - 344 B.C.
Монетарница
Лариса
Аверс
Head of Larissa , three quarter face left; hair confined by fillet, and floating loosely.
Реверс
ΛΑΡΙΣͶΩΙΑ: Bridled horse right trotting.
Литература
BMC Greek 79
Дата
196 B.C. - 146 B.C.
Аверс
Head of Pallas right, wearing crested Corinthian helmet.
Реверс
ΘΕΣ ΣΑΛΩΝ: Horse trotting right.
Литература
BMC Greek 62 63
Показване на записи от ХХ до 4, от общо 4 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: