Wizualizacja kwerend

Użyj opcji wybierania i wizualizacji danych poniżej aby uzyskać wykres oparty na wybranych parametrach. Instrukcje korzystania z tej opcji znajdują się tu: http://wiki.numismatics.org/numishare:visualize.

analiza typologiczna

Select Numeric Response Type

procent
policz

Category

porównaj kwerendydodaj kwerendę

kwerenda porównawcza: region_hier:( "arabiausuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Arabia Petraea/arabia_petraea" "greek_asiausuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Arabia/arabia" "asiausuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Asia/greek_asia" "L1usuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Asia/asia")usuń kwerendę