Wizualizacja kwerend

Użyj opcji wybierania i wizualizacji danych poniżej aby uzyskać wykres oparty na wybranych parametrach. Instrukcje korzystania z tej opcji znajdują się tu: http://wiki.numismatics.org/numishare:visualize.

analiza typologiczna

Select Numeric Response Type

procent
policz

Category

porównaj kwerendydodaj kwerendę

kwerenda porównawcza: region_hier:( "greek_africausuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Egypt/greek_egypt" "africausuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Africa/greek_africa" "L1usuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Africa/africa")usuń kwerendę