Wizualizacja kwerend

Użyj opcji wybierania i wizualizacji danych poniżej aby uzyskać wykres oparty na wybranych parametrach. Instrukcje korzystania z tej opcji znajdują się tu: http://wiki.numismatics.org/numishare:visualize.

analiza typologiczna

Select Numeric Response Type

procent
policz

Category

porównaj kwerendydodaj kwerendę

kwerenda porównawcza: region_hier:( "L1usuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Europe/greek_europe" "greek_europeusuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Italy/greek_italy" "L1usuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Europe/greek_europe" "greek_italyusuń kwerendę
kwerenda porównawcza: Latium/latium")usuń kwerendę