Antoninianus of Victorinus, 269-270. 1987.46.15.

Download full resolution image
Åtsida: IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS) - Radiate head, right, cuirassed, draped.
Download full resolution image
Frånsida: VIRTVS AVG(VSTI) - Soldier standing right, holding sceptre in right hand, left arm leaning on a shield.

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.