Antoninianus of Tetricus I, 270-273. 1987.46.21.

Download full resolution image
Åtsida: IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS) - Radiate head, right; draped, cuirassed.
Download full resolution image
Frånsida: PAX AVG(VSTI) - Pax standing left, holding olive branch in right hand and a sceptre in left.

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.