Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1987.46.3.

Download full resolution image
Åtsida: IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS) - Radiate head, right; draped, cuirassed.
Download full resolution image
Frånsida: IOVI VICTORI - Jupiter walking left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left.

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.