Antoninianus of Gallienus, Rome, 260-268. 1991.17.111.

Download full resolution image
Åtsida: IMP CAES GALLIENVS AVG - Head of Gallienus, radiate, right
Download full resolution image
Frånsida: VIRTVS AVGVSTI - Mars, standing left, holding branch in right hand and spear in left hand

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.