Antoninianus of Gallienus, Rome, 260-268. 1991.17.114.

Download full resolution image
Åtsida: GALLIENVS AVG - Head of Gallienus, radiate, right
Download full resolution image
Frånsida: IOVI PROPVGNAT - Jupiter, nude except cloak flying behind, walking left, holding thunderbolt

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.