Antoninianus of Salonina, 253-268. 1991.17.149.

Download full resolution image
Åtsida: SALONINA AVG(VSTA) - Diademed bust, right, draped.
Download full resolution image

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.