Antoninianus of Salonina, Rome, 253-268. 1991.17.151.

Download full resolution image
Åtsida: COR(NELIA) SALONINA AVG(VSTA) - Diademed bust, right, draped.
Download full resolution image
Frånsida: IVNONI CONS(ERVATORI) AVG(VSTI) - Stag walking left.

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.