Antoninianus of Claudius II Gothicus, Mediolanum, After A.D. 270. 1991.17.197.

Download full resolution image
Åtsida: DIVO CLAVDIO - Radiate head, right.
Download full resolution image
Frånsida: CONSECRATIO - Altar.

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.