Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, A.D. 270. 1991.17.202.

Download full resolution image
Åtsida: IMP(ERATOR) QVINTILLVS AVG(VSTVS) - Radiate head, right.
Download full resolution image
Frånsida: CONCO(RDIA) EXER(CITVM) - Concordia standing left, holding ensign in right hand and cornucopiae in left hand.

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.