Antoninianus of Postumus, Mediolanum, A.D. 268. 1991.17.240.

Download full resolution image
Åtsida: IMP(ERATOR) POSTVMVS AVG(VSTVS) - Radiate head, right; draped and cuirassed.
Download full resolution image
Frånsida: VIRTVS.EQVIT - Mars walking right, holding spear right hand and shield in left.

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.