Antoninianus of Victorinus, 268-270. 1991.17.250.

Download full resolution image
Åtsida: IMP(ERATOR) C(AESAR) PI(AV(V)ONIVS) VICTORINVS AVG(VSTVS) - Radiate head, right, cuirassed.
Download full resolution image
Frånsida: SALVS AVG(VSTI) - Salus standing right, feeding serpent in arms.

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.