Antoninianus of Victorinus, 268-270. 1991.17.253.

Download full resolution image
Åtsida: IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS) - Radiate head, right, draped, cuirassed.
Download full resolution image
Frånsida: SALVS AVG(VSTI) - Salus standing left over altar, feeding serpent rising from altar.

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.