Antoninianus of Victorinus, Southern Mint, 268-270. 1991.17.271.

Download full resolution image
Åtsida: IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS) - Radiate head, right, cuirassed.
Download full resolution image
Frånsida: PAX AVG(VSTI) - Pax walking left holding palm-branch in right hand and sceptre in left hand.

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.