Antoninianus of Tetricus I, 270-273. 1991.17.290.

Download full resolution image
Åtsida: IMP(ERATOR) TETRICVS AVG(VSTVS) - Radiate head, right; cuirassed.
Download full resolution image
Frånsida: FIDES MILITVM - Fides standing left, holding two ensigns.

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.