Antoninianus of Valerian II, Rome, 256-259. 1991.17.68.

Download full resolution image
Åtsida: DIVO CAES VALERIANO - Head of Valerian II, radiate, right
Download full resolution image
Frånsida: CONSECRATIO - Altar

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.