Cistophorus of Augustus, Ephesus, 24-20 B.C. 2001.4.1.

Download full resolution image
Åtsida: IMP CAESAR - Head of Augustus, bare, right
Download full resolution image
Frånsida: AVGVSTVS - Six grain stalks knotted in a bundle

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.