Gudomlighet: Juno
Visa poster 1 till 5 från 5 resultater
Datum
65 B.C. - 64 B.C.
Valör
Denarius Serratus, Denarius Serratus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
L·ROSCI: Head of Juno Sospita right; behind, control mark . Border of dots.
Frånsida
FABATI: Girl and snake facing each other; on left, control mark. Border of dots.
Referens
RRC 412/1
Datum
80 B.C. - 79 B.C.
Valör
Denarius Serratus, Denarius Serratus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
Head of Juno Sospita right; behind, control mark. Bead and reel border.
Frånsida
L·PAPI: Griffin leaping right; below, control mark. Bead and reel border.
Referens
RRC 384/1
Datum
80 B.C. - 79 B.C.
Valör
Denarius Serratus, Denarius Serratus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
Head of Juno Sospita right; behind, control mark. Bead and reel border.
Frånsida
L·PAPI: Griffin leaping right; below, control mark. Bead and reel border.
Referens
RRC 384/1
Datum
A.D. 178 - A.D. 191
Valör
Dupondius, Dupondius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
CRISPINA AVGVSTA: Bust of Crispina, draped, hair waved and rolled at crown and knotted on back of head, right
Frånsida
IVNO LVCINA S C: Juno, veiled, draped, standing left, holding patera in extended right hand and sceptre in left hand
Diameter
26.0
Vikt
9.29
Referens
RIC III Commodus 680 (dupondius)
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
COR(NELIA) SALONINA AVG(VSTA): Diademed bust, right, draped.
Frånsida
IVNONI CONS(ERVATORI) AVG(VSTI): Stag walking left.
Diameter
20.0
Vikt
3.45
Referens
The Cunetio Treasure 1418
Visa poster 1 till 5 från 5 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: