Referens: The Cunetio Treasure 2553/5
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater
Datum
A.D. 269 - A.D. 271
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed, draped.
Frånsida
VIRTVS AVG(VSTI): Soldier standing right, holding sceptre in right hand, left arm leaning on a shield.
Referens
RIC V Victorinus 78, The Cunetio Treasure 2553/5, The Normanby Hoard 1422
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: