Region:
Visa poster 61 till 63 från 63 resultater
Datum
A.D. 268 - A.D. 271
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Frånsida
VIRTVS AVG(VSTI): Virtus standing right, holding spear in right hand and left arm resting on shield.
Diameter
18.0
Vikt
1.53
Referens
RIC V Victorinus 78
Datum
A.D. 268 - A.D. 271
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) PI(AV(V)ONIVS) VICTORINVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Frånsida
SALVS AVG(VSTI): Salus standing right, feeding serpent in arms.
Diameter
21.0
Vikt
3.78
Referens
RIC V Victorinus 66
Datum
A.D. 268 - A.D. 271
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint
Åtsida
IMP(ERATOR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Frånsida
PIETAS AVG(VSTI): Pietas standing left over altar, holding patera in right hand and box of perfumes in left.
Diameter
20.0
Vikt
3.21
Referens
RIC V Victorinus 60
Visa poster 61 till 63 från 63 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: