Gudomlighet: Mars
Visa poster 1 till 13 från 13 resultater
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP CAES GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
VIRTVS AVGVSTI: Mars, standing left, holding branch in right hand and spear in left hand
Diameter
22.0
Vikt
3.11
Referens
RIC V Gallienus 330: Subtype 1
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
MARTI PACIFERO: Mars, helmeted, in military attire, standing or walking left, holding olive-branch in right hand and spear and shield in left hand
Diameter
19.0
Vikt
2.06
Referens
RIC V Gallienus 236kB: Subtype 3, The Cunetio Treasure 1149
Datum
A.D. 231 - A.D. 235
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP ALEXANDER PIVS AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Frånsida
MARS VLTOR: Mars, helmeted, walking right, holding spear in right hand and shield in left hand
Referens
RIC IV Severus Alexander 246c
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Frånsida
MARS VLTOR(I): Mars walking right holding spear in right hand and trophy in left.
Referens
RIC V Claudius Gothicus 66, The Cunetio Treasure 1989, The Normanby Hoard 668
Datum
A.D. 260 - A.D. 269
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
IMP(ERATOR) POSTVMVS AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Frånsida
VIRTVS EQVIT(VM): Mars walking right, holding spear in right hand and shield in left.
Referens
RIC V Postumus 388, The Cunetio Treasure 2486, The Normanby Hoard 1375
Datum
104 B.C. - 103 B.C.
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
Helmeted head of Mars, left (helmet has long crest and plume on each side). Border of dots.
Frånsida
Q·THERM·MF: Roman soldier fighting barbarian soldier in protection of fallen comrade. Border of dots.
Referens
RRC 319/1
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right, cuirassed.
Frånsida
VIRTVS AVG(VSTI): Mars standing front, head left, holding globe in right hand and spear in left.
Diameter
20.0
Vikt
2.72
Datum
A.D. 239
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
P M TR P II COS P P: Mars, helmeted, in military attire, standing front, head right, right foot drawn back to left, holding transverse spear in right hand and round whiled in left hand
Diameter
21.0
Vikt
4.73
Referens
RIC IV Gordian III 28
Datum
A.D. 223
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Frånsida
P M TR P II COS P P: Mars, helmeted, in military attire standing left, holding olive-branch in right hand and spear reversed in left hand
Diameter
19.0
Vikt
2.93
Referens
RIC IV Severus Alexander 23
Datum
A.D. 222
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Frånsida
P M TR P COS P P: Mars, helmeted, in military attire standing left, holding olive-branch in right hand and spear reversed in left hand
Diameter
18.0
Vikt
2.93
Referens
RIC IV Severus Alexander 7c, The Cunetio Treasure 161
Datum
A.D. 260 - A.D. 269
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
IMP(ERATOR) POSTVMVS AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Frånsida
VIRTVS.EQVIT: Mars walking right, holding spear right hand and shield in left.
Diameter
18.0
Vikt
2.79
Referens
RIC V Postumus 388, The Cunetio Treasure 2478, The Cunetio Treasure 2486
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Frånsida
MARS VLTOR(I): Mars walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand.
Diameter
21.0
Vikt
2.85
Referens
RIC V Claudius Gothicus 67, The Cunetio Treasure 2068
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Sisak, Mediolanum
Åtsida
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate bust, right, draped.
Frånsida
VIRTVS AVG(VSTI): Mars walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand.
Diameter
18.0
Vikt
3.5
Referens
RIC V Claudius Gothicus 172, The Cunetio Treasure 2254
Visa poster 1 till 13 från 13 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: