Porträtt:
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater
Datum
A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
DIVO CLAVDIO: Radiate head, right.
Frånsida
CONSECRATIO: Altar.
Diameter
18.0
Vikt
3.41
Referens
RIC V Claudius Gothicus 261
Datum
A.D. 253 - A.D. 259
Valör
Antoninianus
Åtsida
CORNEL(IA) SALONINA AVG(VSTA): Diademed bust, right, draped.
Frånsida
FECVNDITAS AVG(VSTI): Fecunditas standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; child with outstretched arms at right foot.
Diameter
19.0
Vikt
1.83
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
SALONINA AVG(VSTA): Diademed bust, right, draped.
Frånsida
FELICIT(AS) PVBL(ICA): Felicitas standing left, legs crossed, left arm leaning on a column, holding a caduceus in right hand.
Diameter
21.0
Vikt
3.84
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
COR(NELIA) SALONINA AVG(VSTA): Diademed bust, right, draped.
Frånsida
IVNONI CONS(ERVATORI) AVG(VSTI): Stag walking left.
Diameter
20.0
Vikt
3.45
Referens
The Cunetio Treasure 1418
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: