Gudomlighet: Jupiter
Visa poster 1 till 20 från 31 resultater
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
IOVI VLTORI: Jupiter, nude except for cloak on shoulders, standing, holding sceptre in right hand and thunderbolt in left hand
Diameter
21.0
Vikt
2.63
Referens
RIC V Gallienus 220c: Subtype 1, The Cunetio Treasure 886
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
IOVI CONSERVAT: Jupiter, nude except for cloak on shoulders, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; sometimes at his feet, eagle
Diameter
19.0
Vikt
2.14
Referens
RIC V Gallienus 210k
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
IOVI PROPVGNAT: Jupiter, nude except cloak flying behind, walking left, holding thunderbolt
Diameter
20.0
Vikt
2.72
Referens
RIC V Gallienus 214kA: Subtype 1, The Cunetio Treasure 1289
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
IOVI CONSERVAT: Jupiter, nude except for cloak on shoulders, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; sometimes at his feet, eagle
Diameter
18.0
Vikt
2.41
Referens
RIC V Gallienus 210k: Subtype 2, The Cunetio Treasure 1269
Datum
212 B.C. - 208 B.C.
Valör
Victoriatus, Victoriatus
Myntverk
Uncertain value, Uncertain value
Åtsida
Laureate head of Jupiter, right. Border of dots.
Frånsida
ROMA VB: Victory, right, crowning trophy; between, mark. Line border.
Referens
RRC 95/1a
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Frånsida
IOVI CONSERVAT(ORI): Jupiter standing left holding thunderbolt in right hand and sceptre in left.
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Frånsida
IOVI VICTORI: Jupiter standing left holding thunderbolt in right hand and sceptre in left.
Referens
RIC V Claudius Gothicus 54, The Cunetio Treasure 1998, The Normanby Hoard 676
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Frånsida
IOVI VICTORI: Jupiter standing left holding thunderbolt in right hand and sceptre in left.
Referens
RIC V Claudius Gothicus 54, The Cunetio Treasure 1998, The Normanby Hoard 676
Datum
A.D. 260 - A.D. 269
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Field Mint, Köln
Åtsida
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Frånsida
IOVI VICTORI: Jupiter walking left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left.
Referens
RIC V Postumus 311, The Cunetio Treasure 2468, The Normanby Hoard 1352
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
IOVI CONSERVAT: Jupiter, nude except for cloak on shoulders, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; sometimes at his feet, eagle
Referens
RIC V Gallienus 210k: Subtype 2, The Cunetio Treasure 1271, The Normanby Hoard 256
Datum
A.D. 321 - A.D. 324
Valör
AE2, AE3, AE2, AE3
Myntverk
Nikomedia, Nikomedia
Åtsida
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
IOVI CONS-ERVATORI: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on eagle-tipped sceptre with left hand; to left, eagle holding wreath; to right, captive
Referens
RIC VII Nicomedia 44
Datum
107 B.C. - 106 B.C.
Valör
Denarius Serratus, Denarius Serratus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
Laureate head of Jupiter l.; short thick beard; short hair with several long locks falling on neck; dot border.
Frånsida
L·SCIP·ASIAG: Jupiter in Quadriga r.; holding scepter and reins in l. hand and hurling thunderbolt with r.; E with dot control mark above horses, r. of scepter; dot border
Referens
RRC 311/1d
Datum
107 B.C. - 106 B.C.
Valör
Denarius Serratus, Denarius Serratus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
Laureate head of Jupiter l.; short thick beard; short hair with several long locks falling on neck; dot border.
Frånsida
L·SCIP·ASIAG: Jupiter in Quadriga r.; holding scepter and reins in l. hand and hurling thunderbolt with r.; E with dot control mark above horses, r. of scepter; dot border
Referens
RRC 311/1d
Datum
212 B.C. - 211 B.C.
Valör
Victoriatus, Victoriatus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
Laureate head of Jupiter, right. Border of dots.
Frånsida
Victory, right, crowing trophy. Line border.
Referens
RRC 44/1
Datum
59 B.C. - 58 B.C.
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
M.SCAVR REX ARETAS: Camel r.; kneeling figure before holding reins in l. hand and olive branch tied with fillet in r.; EX behind, S.C. behind; dot border.
Frånsida
HVPSAEVS.AED.CVR C.HVPSAE.COS.PREVIR CAPTV: Jupiter in quadriga l.; holding reins in l. hand and hurling thunderbolt with r. hand; scorpion below horses; line border.
Referens
RRC 422/1b
Datum
84 B.C. - 82 B.C.
Valör
Denarius Serratus, Denarius Serratus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
S.C.: Laureate head of Jupiter r.; dot border.
Frånsida
Q.ANTO.BALB.PR: Victory in quadriga r.; holding reins and palm branch in l. hand and wreath in r.; L control mark below horses; dot border.
Referens
RRC 364/1d
Datum
84 B.C. - 82 B.C.
Valör
Denarius Serratus, Denarius Serratus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
S.C.: Laureate head of Jupiter r.; dot border.
Frånsida
Q.ANTO.BALB.PR: Victory in quadriga r.; holding reins and palm branch in l. hand and wreath in r.; L control mark below horses; dot border.
Referens
RRC 364/1d
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Frånsida
IOVIS STATOR: Jupiter, nude, standing, holding sceptre in right hand and thunderbolt in left hand
Diameter
20.0
Vikt
4.0
Referens
RIC V Gallienus 216f, The Cunetio Treasure 1225
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
IOVI VLTORI: Jupiter, nude except for cloak on shoulders, standing, holding sceptre in right hand and thunderbolt in left hand
Diameter
18.0
Vikt
3.28
Referens
RIC V Gallienus 221k: Subtype 1, The Cunetio Treasure 886
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right.
Frånsida
IOVI VLTORI: Jupiter standing front, head left, holding sceptre and thunderbolt.
Diameter
19.0
Vikt
2.98
Referens
The Cunetio Treasure 936
Visa poster 1 till 20 från 31 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: