Hoard URI: http://nomisma.org/id/olivers_orchard_hoards
Visa poster 261 till 280 från 302 resultater
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
PIETAS AVGG: Pietas, draped, standing left, sacrificing at altar
Diameter
18.0
Vikt
1.91
Referens
RIC V Salonina 34
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
PIETAS AVGG: Pietas, draped, standing left, sacrificing at altar
Diameter
21.0
Vikt
2.23
Referens
RIC V Salonina 34
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
PIETAS AVGG: Salonina, draped, seated left, with three children, holding sceptre in left hand
Diameter
20.0
Vikt
2.87
Referens
RIC V Salonina 35
Datum
A.D. 241 - A.D. 243
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
AETERNITATI AVG: Sol, nude except for cloak around shoulders, standing front, head left, raising right hand and holding globe in left hand
Diameter
21.0
Vikt
4.8
Referens
RIC IV Gordian III 83, The Cunetio Treasure 280
Datum
A.D. 258 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Diameter
22.0
Vikt
3.26
Referens
RIC V Salonina 70
Datum
A.D. 258 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Diameter
21.0
Vikt
2.66
Referens
RIC V Salonina 70, The Cunetio Treasure 987
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VENVS VICTRIX: Venus, draped, seated left, holding helmet in right hand and spear and shield in left hand
Diameter
18.0
Vikt
4.04
Referens
RIC V Salonina 37
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
SALONINA AVG(VSTA): Diademed bust, right, draped.
Frånsida
FELICIT(AS) PVBL(ICA): Felicitas standing left, legs crossed, left arm leaning on a column, holding a caduceus in right hand.
Diameter
21.0
Vikt
3.84
Datum
A.D. 253 - A.D. 260
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
CORN SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, right
Frånsida
PVDICITIA AVG: Pudicitia, draped, seated left, holding sceptre in right hand and raising veil with left hand
Diameter
20.0
Vikt
4.12
Referens
RIC V Salonina 24
Datum
A.D. 257 - A.D. 258
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VENVS GENETRIX: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and sceptre in left hand; at her feet, Cupid
Diameter
19.0
Vikt
3.39
Referens
RIC V Salonina 36
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VENVS VICTRIX: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and palm in left hand; behind, at foot, shield; sometimes at foot, captive, left
Diameter
21.0
Vikt
3.59
Referens
RIC V Salonina 68
Datum
A.D. 257 - A.D. 258
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Lugdunum, Lugdunum
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, seated left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
23.0
Vikt
2.62
Referens
RIC V Salonina 6
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
COR(NELIA) SALONINA AVG(VSTA): Diademed bust, right, draped.
Frånsida
IVNONI CONS(ERVATORI) AVG(VSTI): Stag walking left.
Diameter
20.0
Vikt
3.45
Referens
The Cunetio Treasure 1418
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VENVS VICTRIX: Venus, draped, seated left, holding helmet in right hand and spear and shield in left hand
Diameter
20.0
Vikt
2.84
Referens
RIC V Salonina 37
Datum
A.D. 241 - A.D. 243
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
AETERNITATI AVG: Sol, nude except for cloak around shoulders, standing front, head left, raising right hand and holding globe in left hand
Diameter
24.0
Vikt
4.91
Referens
RIC IV Gordian III 83, The Cunetio Treasure 280
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Åtsida
SALONINA AVG(VSTA): Diademed bust, right, draped.
Diameter
20.0
Vikt
3.09
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
DIANAE CONS AVG: Stag, walking right or left, sometimes looking backward
Diameter
19.0
Vikt
3.0
Referens
RIC V Gallienus 179k, The Cunetio Treasure 1397
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
IMP GALLIENVS P AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Frånsida
FORT REDVX: Fortuna, draped, seated left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
17.0
Vikt
2.85
Referens
RIC V Gallienus 482A: Subtype 1
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Sisak, Sisak
Åtsida
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Frånsida
PROVIDEN AVG: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; at his feet, globe
Diameter
20.0
Vikt
3.44
Referens
RIC V Gallienus 580fC: Subtype 3
Datum
A.D. 254 - A.D. 255
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Frånsida
PROVIDENTIA AVGG: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, globe
Diameter
17.0
Vikt
2.1
Referens
RIC V Gallienus (joint reign) 158a
Visa poster 261 till 280 från 302 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: